Riskien arviointi (3 pv)

Työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

Kurssin kohderyhmä: työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet sekä työsuojelutoimikunnan jäsenet

Kurssin sisältöä:

  • Esitellään ja harjoitellaan menetelmiä ja toimintatapoja työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.
  • Käsitellään eri tekijöille altistumista ja terveysriskien tunnistamista ja arviointia.
  • Pohditaan asenteisiin ja riskinottoon vaikuttamista työssä.

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettajilta Pentti Hartikainen tai Stig Sarlin, sähköposti etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki Tarkista kuuluuko kurssi sinun sopimusalalla työnantajan tuen piiriin koulutussopimukset.

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.