NEXT STEP – Murikkaan yhdessä uuden opiskelijan kanssa

Tämä on juuri Sinulle, joka jo tunnet Murikan mahdollisuudet ja voit siis innostaa uusia ihmisiä opiston tarjonnan pariin! Sinulle on ennakkotehtävä: ota mukaan Murikkaan ensikertalainen samaan aikaan pidettävälle First Step -kurssille.

Next step -kurssilla pohditaan omaa roolia liitossa ja toiminnan uudistamisessa. Millaisia vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on? Kurssilla on tietoiskuja liiton kansainvälisestä toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista. Lisänä käydään läpi leikkimieliset Murikan vaalit eri tehtäväosuuksineen ja vaalikampanjoineen.

Jokainen päivä sisältää myös liikuntaa. Monipuolisesta liikuttamisesta vastaa Varalan Urheiluopisto.

Kohderyhmä: jäsenet, jotka ovat käyneet aiemmin Murikan kursseilla ja tuovat mukanaan osallistujan, joka ei ole aiemmin käynyt Murikassa