Paikallisen sopimisen monimuotokurssi (3 pv+etäopiskelua)

Nimetyille toimialoille suunnattu paikallisen sopimisen kurssi antaa eväät paikallisen sopimisen perusteisiin ja syventää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia toimialoittain ja työehtosopimuskohtaisesti. Kurssilla on 3 lähiopetuspäivää ja 2 etäpäivää, joina opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Kurssiin kuuluu yhteisen koulutuksen päivä, jolloin läsnä opetuksessa on mahdollisuuksien mukaan myös työnantajaedustajia opiskelijoiden työpaikoilta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

 • tunnistaa sopimisen perusteet ja sopimismahdollisuudet toimialallaan,
 • arvioida yhteistoiminnan tilaa työpaikallaan ja
 • nähdä erilaisia tarpeita sopimisen kehittämiselle liiketoiminnan ja henkilöstön näkökulmasta.

 

Kurssi on kestoltaan 5 päivää.

 

Sopimusalat, joille kurssi on tarkoitettu, ovat seuraavat:

 • muoviteollisuus ja kemiantuoteteollisuus,
 • kemian perusteollisuus,
 • öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus,
 • kumiteollisuus,
 • lasikeraaminen teollisuus,
 • Fiskars Finland Oy Ab:n,
 • kenkä- ja nahkateollisuus,
 • jalometalliala,
 • harja- ja sivellinala,
 • veneenrakennusteollisuus ja
 • puusepänteollisuus.

Lisätietoja sähköpostitse kurssista antaa opettaja Timo Lehto (etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi).

 

 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.