Svenskspråkiga kurser

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEMÄN

Förtroendemannen har rätt till utbildning för att kunna sköta sitt uppdrag. Rekommendationen är att utbildningen bör diskuteras i samarbete med arbetsgivaren inom två månader efter att förtroendemannen valts. Diskussionen bör omfatta behovet av utbildning, tidpunkterna samt målsättningarna för utbildningen. Samtidigt är det bra att diskutera hur förhandlingsordningen på arbetsplatsen fungerar. Diskussionen bör föras årligen mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Förtroendemannakurserna omfattas av arbetsgivarens stöd. Arbetsgivaren betalar kursdeltagarna ett inkomstbortfall baserat på medeltimlönen samt en måltidsersättning 25,70 e/kursdag direkt till Murikka-institutet. Rätt att delta på kurserna har huvudförtroendeman, vicehuvudförtroendeman, förtroendeman och viceförtroendeman samt i vissa falla även fackavdelningens ordförande.

Obs. Kolla vilka villkor gäller enligt ditt eget kollektivavtal.

 

Obs. Rätt att delta på de svenskspråkiga grund- och fortsättningskurserna för förtroendemän har även förtroendemän från Pappersförbundet, Byggnadsförbundet och SEL.

UTBILDNING I ARBETARSKYDD

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006 §33 anger rättigheterna till utbildning för dem som jobbar med arbetarskyddsfrågor.

Arbetsgivaren skall se till att arbetarskyddsfullmäktigen och dennes ersättare har möjlighet att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet samt om andra frågor som hänför sig till skötseln av dessa uppgifter, med beaktande av deras erfarenhet och tidigare utbildning i arbetarskyddsfrågor. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen samt fullmäktigens ersättare skall ta upp behovet av utbildning samt arrangemangen kring detta inom två månader från valet. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för fullmäktigen eller ersättare.

Arbetarskyddskurserna omfattas av arbetsgivarens stöd. Arbetsgivaren betalar den studerande ett inkomstbortfall baserat på medeltimlönen samt en måltidsersättning (25,70 e/kursdag) direkt till Murikka-institutet. Rätt att delta på kurserna har arbetarskyddsfullmäktige, vicearbetarskyddsfullmäktige, medlemmar i arbetarskyddskommittén samt arbetarskyddsombud.

Obs. Kolla vilka villkor gäller enligt ditt eget kollektivavtal.

 

Obs. Rätt att delta på de svenskspråkiga grund- och fortsättningskurserna i arbetarskydd har även arbetarskyddsfullmäktige från Pappersförbundet, Byggnadsförbundet och SEL.

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Kursansökningsblankett PDF på svenska