Järjestämisopinnot

– järjestämisellä työpaikat kuntoon!

 

Järjestäminen on paluuta ammattiliiton toiminnan juurille. Jäsenistön yhteistoiminnan ja yhteisvoiman löytämistä ja sen käyttämistä jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi. Työntekijöitä autetaan järjestäytymään ja käyttämään perusoikeuksiaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Järjestämistyön periaatteena on, ettei edunvalvontaa tehdä ilmisten puolesta, vaan heitä autetaan tekemään sitä itse ja kehittymään osaaviksi ay-aktiiveiksi.

Ammattiosastojen perustehtävä on järjestämistyö, ja kun ammattiosastot pystyvät rakentamaan toimivia liitto-organisaatioita heikosti järjestäytyneille työpaikoille, liitto vahvistuu kokonaisuutena.

Järjestämiskoulutus on tarkoitettu aktiiveille, joilla on halu ja tarve oppia järjestämisen perustaitoja sekä luottamushenkilöille, jotka haluavat oppia uudenlaisen tavan liitto-organisaation muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia järjestäjänä ja toteuttaa järjestämiskampanjoita.

Järjestäjä 1. ja 2. -kurssit muodostavat oppimiskokonaisuuden. Kursseista lisää alasivulla. Järjestäjän 3kk:n harjoittelu taas sisältää kurssien lisäksi kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä. Syventävistä edunvalvojien opinnoista voit lukea lisää harjoittelusta.

Lisätietoja: Veli Heino, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi