Järjestämisopinnot

– järjestäminen on kollektiivista edunvalvontaa!

Järjestäminen on kollektiivista edunvalvontaa. Työpaikoilla jäsenistö parantaa ja puolustaa yhteisvoimin ja -toimin työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii työntekijöiden yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Järjestäjänä saat työntekijät järjestäytymään ja toimimaan heille tärkeiden työpaikkaa koskevien edunvalvontakysymysten avulla. Tunnistat, testaat ja kehität työpaikan liittoyhteisön johtohahmoja. Teet kollektiivista edunvalvontaa, jonka avulla työntekijät luottamushenkilöiden johdolla ratkaisevat edunvalvontakysymyksiä yhdessä toimimalla. Järjestäytyneet työntekijät luovat omalle työpaikalle aktiivisen, yhteistoimintaan kykenevän ja vahvan liitto-organisaation.

Järjestämiskoulutus on tarkoitettu aktiiveille, joilla on halu ja tarve oppia järjestämisen perustaitoja sekä luottamushenkilöille, jotka haluavat oppia uudenlaisen tavan liitto-organisaation muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia järjestäjänä ja toteuttaa järjestämiskampanjoita.

Järjestäjä 1 ja 2-kurssit muodostavat oppimiskokonaisuuden. Kursseista lisää alasivuilla. Järjestäjäharjoittelu (4 kk) pitää sisällään kurssien lisäksi kenttätyötä toiminta-alueesi järjestämistoimitsijan ohjauksessa.

Lisätietoja Veli Heino, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi