Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)

Grundkursen är en inledande kurs för dig som förtroendeman. Det lönar sig att anmäla sig direkt efter att du blivit vald. Kursen ger dig grundkunskaper om förtroendemannens roll och uppgifter, du lär dig behärska olika begrepp, får tips gällande förhandlingsteknik och karterar din egen arbetsplats.

Kursens innehåll:

• Vi bekantar oss med arbetslagstiftningen och andra normer som reglerar arbetslivet.

• Vi fördjupar oss i grunderna för lokalt avtalande och övar på att förhandla.

• Vi funderar på förtroendemannens roll som utvecklare av samarbetet på arbetsplatsen.

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Grundkurs för förtroendemän, Helsingfors 22.3-26.3.2021 (Inhiberad)

Titta på Förtroendemannens första steg – skolning för nya förtroendemän

Industrifackets medlemmar gör sin kursansökan elektroniskt via Telmo. Alla kan bläddra i kurskalendern. Du ser kurstiderna när du skriver kursens namn i sökrutan

Kursansökningsblankett PDF på svenska