Puheviestinnän perusteet (5 pv)

Puheviestinnän perusteet (5 päivää) 2 op

Kurssilla harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita, opitaan rakentamaan puhe-esityksiä sekä havainnollistamaan sanomaa. Kurssi sisältää paljon harjoituksia ja palautekeskusteluja, jotka tukevat kehittymistä ja lisäävät esiintymisvarmuutta.

Kohderyhmä: kaikki jäsenet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella jäsentyneen puhe-esityksen
  • ottaa huomioon yleisön ja viestintätilanteen vaatimukset
  • pitää suunnittelemansa puhe-esityksen yleisön edessä
  • havainnollistaa esitystään teknisin ja kielellisin keinoin

 

Kurssin suorittamisesta opintopisteineen on mahdollista kirjata merkintä opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Näin voit hyödyntää opintosuoritusta esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa ja osaamisesi voidaan lukea hyväksi myös muiden tutkintojen suorittamisessa. Halukkuus Koski-merkintään kysytään kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssilla järjestökurssituki

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.