Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä 5 op (3+2 päivää)

Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia osallistua työtehtävien, työpaikan ja työyhteisön kehittämistyöhön.

Kurssin toteutus:

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena kolmena lähipäivänä sekä verkkoympäristössä toteutettavana työskentelynä. Kurssin suorittamiseen annettu kokonaisaika on n. puoli vuotta johtuen kehitystehtävästä. Kurssin toteutuksen ajankohta on syys-joulukuu 2023. Kurssin kesto on 34 tuntia (3+2pv), jolle ajalle työnantaja myöntää opintovapaan.

Kurssille osallistuminen edellyttää opiskelijalta luottamusmiehen ja/ tai työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittamisen ja kehittämiskohteen, joka on sovittu työnantajan kanssa. Lisäksi eduksi luetaan muu edunvalvontaan liittyvä koulutus.

 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • valita kehityskohteen annettujen aihealueiden perusteella työpaikaltaan
  • laatia kyselyn kehittämistarpeista
  • tehdä kehittämissuunnitelman
  • soveltaa ja toteuttaa kehityssuunnitelmaa valittuun kehityskohteeseen
  • kirjoittaa loppuraportin kehityskohteen vaiheista ja toteutuksesta

 

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja luottamusmiestiedon opettajilta: Timo Lehto  ja Heidi Rannikko, sähköpostit: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki Tarkista kuuluuko kurssi sinun sopimusalalla työnantajan tuen piiriin koulutussopimukset.

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.