Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä 5 op (3+2 päivää)

Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia osallistua työtehtävien, työpaikan ja työyhteisön kehittämistyöhön.

Kurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se koostuu kolmesta lähipäivästä, kahdesta verkkotapaamisesta ja kehittämistehtävän tekemisen edellyttämästä määrästä itsenäistä työskentelyä. Lähipäivien kuluessa perehdytään kehittämisenkohteiden kartoittamisen työkaluihin ja menetelmiin sekä kehittämistyöskentelyn dokumentointiin. Kehittämistehtävän luonteen vuoksi kurssin suorittamiseen annettu kokonaisaika on noin puoli vuotta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • valita työpaikaltaan kehittämiskohteen,
  • selvittää valitsemansa kehittämiskohteen kehittämistarpeet,
  • arvioida tekemänsä selvityksen tuloksia,
  • tehdä kehittämissuunnitelman,
  • toteuttaa kehittämissuunnitelman valittuun kehittämiskohteeseen ja
  • kirjoittaa loppuraportin kehittämisprosessin vaiheista ja toteutuksesta

Kurssi on kestoltaan 5 päivää ja laajuudeltaan se vastaa 5 opintopistettä.

Kurssin viralliseen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan Opetushallituksen ylläpitämillä ePerusteet-sivuilla, johon pääset tästä

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.