Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi (4 pv) 2 op

Kurssilla perehdytään siihen, miten palkkaperusteet määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan, sekä käydään läpi työehtosopimuksen erityispiirteitä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • luetella koulutusaineiston mukaiset työn vaativuuden määrittämiseksi tarvittavat työnvaativuustekijät ja pätevyyden arvioimiseksi nimetyt pätevyystekijät
  • soveltaa oppimaansa omalla työpaikallaan työnvaativuustyöryhmässä työskennellessään
  • valita luettelosta työpaikalla toimivan työnvaativuustyöryhmän toiminnan keskeiset periaatteet
  • laskea peruspalkan sekä aikapalkan ja tehdä näihin työehtosopimuksen edellyttämät korotukset
  • määritellä koulutusaineoston osana olevien videoiden töille sopivat palkkaustavat
  • tunnistaa palkkaerät, jotka otetaan huomioon työajan tasaamislisää, palvelusvuosilisää, lomapalkkaa ja keskituntiansiota laskettaessa

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja luottamusmiestiedon opettajilta: Timo Lehto  ja Kirsi Hyvönen, sähköpostit: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla Teknologiateollisuuden alan koulutussopimuksen mukaan  työnantajan tuki .

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.