Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi (4 pv) 2 op

Kurssilla perehdytään palkkaperusteiden määräytymiseen teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan sekä tutustutaan työehtosopimuksen erityispiirteitä. Erilaisiin työsuhteen kuluessa työntekijöille maksettaviin palkkaeriin tutustutaan käytännön laskentaharjoituksia hyödyntäen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • luetella koulutusaineiston mukaiset työn vaativuuden määrittämiseksi tarvittavat työnvaativuustekijät ja pätevyyden arvioimiseksi nimetyt pätevyystekijät,
  • soveltaa oppimaansa omalla työpaikallaan työnvaativuustyöryhmässä työskennellessään,
  • valita luettelosta työpaikalla toimivan työnvaativuustyöryhmän toiminnan keskeiset periaatteet,
  • laskea peruspalkan sekä aikapalkan ja tehdä näihin työehtosopimuksen edellyttämät korotukset,
  • määritellä koulutusaineoston osana olevien videoiden töille sopivat palkkaustavat ja
  • tunnistaa palkkaerät, jotka otetaan huomioon työajan tasaamislisää, palvelusvuosilisää, lomapalkkaa ja keskituntiansiota laskettaessa.

Kurssi on kestoltaan 4 päivää ja laajuudeltaan se vastaa 2 opintopistettä.

Kurssin viralliseen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan Opetushallituksen ylläpitämillä ePerusteet-sivuilla, johon pääset tästä

 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.