Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi (4 pv) 2 op

Kurssilla perehdytään siihen, miten palkkaperusteet määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan, sekä käydään läpi työehtosopimuksen erityispiirteitä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • luetella koulutusaineiston mukaiset työn vaativuuden määrittämiseksi tarvittavat työnvaativuustekijät ja pätevyyden arvioimiseksi nimetyt pätevyystekijät
  • soveltaa oppimaansa omalla työpaikallaan työnvaativuustyöryhmässä työskennellessään
  • valita luettelosta työpaikalla toimivan työnvaativuustyöryhmän toiminnan keskeiset periaatteet
  • laskea peruspalkan sekä aikapalkan ja tehdä näihin työehtosopimuksen edellyttämät korotukset
  • määritellä koulutusaineoston osana olevien videoiden töille sopivat palkkaustavat
  • tunnistaa palkkaerät, jotka otetaan huomioon työajan tasaamislisää, palvelusvuosilisää, lomapalkkaa ja keskituntiansiota laskettaessa

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja luottamusmiestiedon opettajilta: Timo Lehto  ja Kirsi Hyvönen, sähköpostit: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla Teknologiateollisuuden alan koulutussopimuksen mukaan työnantajan tuki

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen.