Työnantajan tuki

Kenelle kuuluu työnantajan tuki?

Työnantajan tuen piiriin kuuluvilla kursseilla työnantaja maksaa opiskelijalle ansiomenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Tukeen ovat pääsääntöisesti oikeutettuja luottamushenkilöt sekä tietyin edellytyksin ammattiosaston puheenjohtajat.

TARKISTA TARKEMMAT EHDOT AINA  TYÖEHTO-/KOULUTUSSOPIMUKSESTA TAI LIITON KOULUTUSYKSIKÖSTÄ.

Yllä oleva linkki sopimuksiin. Vasemmassa marginaalissa on esitekuva, josta linkki koontitaulukkoon. Siitä voit pikaisesti tarkistaa aloille sovitut kurssit.

Koulutukseen osallistutaan työaikana, ei esim. lomautettuna, vapaapäivinä tai vuosilomalla.

Mikäli teet vuorotyötä, ota huomioon, että työnantaja maksaa kurssin ajalta työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä keskituntiansion mukaisen korvauksen. Jos mahdollista, pyri sopimaan työnantajan kanssa etukäteen, ettei vapaapäiviä osuisi kurssin ajalle.

 

Ateriakorvaus koulutuksen järjestäjälle

Työehtosopimuksissa on sovittu ateriakorvauksesta osallistuttaessa työnantajan tukemaan koulutukseen.

Työnantaja maksaa vuonna 2024 ateriakorvausta koulutuksen järjestäjälle 30,07 €/kurssipäivä. Murikka-opisto laskuttaa tämän koulutuksen jälkeen työnantajalta.

Opetus, majoitus ja matkakorvaukset

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, kurssin aikaisen majoituksen sekä matkakorvauksen kokonaistaloudellisesti järkevän matkustustavan mukaan opiskelijalle.