Työsuojelun peruskoulutus

Monipuolista koulutusta työsuojelutyötä tekeville

Työsuojelutehtävät ovat moninaisia ja haastavia. Onneksi Murikasta saa monipuolista opetusta.

  • Ota perustiedot hallintaan viikon mittaiselta peruskurssilta
  • Hanki lisää työsuojelussa tarvittavia taitoja ja kasvata tuntemustasi koko työsuojeluorganisaatiosta kahden viikon jatkokurssilla
  • Täydennä tarpeittesi mukaan työsuojelun täydennyskursseilla
  • Ota selvää myös oikeudestasi osallistua Murikan pitkäkestoiseen koulutukseen (1 kk ja 3 kk)

 

Tutustu kurssivalikoimaan!
Työsuojelun valvontalaki määrittää valtuutettujen ja varavaltuutettujen koulutusoikeudet

Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on oikeus saada koulutusta: ”Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.”

Työsuojelukurssit ja oikeus työnantajan tukeen

Kurssilla työnantajan tuki  Tukeen ovat oikeutettuja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut, työsuojelutoimikunnan jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet.