Luottamusmiesten jatkokurssi (5+5 pv)

Kurssilla syvennetään säännöstyslähteiden soveltamiseen ja etusijajärjestyksen ymmärtämiseen liittyvää osaamista käytännön harjoitusten avulla, vahvistetaan esiintymistaitoja ja -rohkeutta, tutustutaan yritystalouden perusteisiin ja tarkastellaan oman työyhteisön yhteistoiminnan tilaa sekä kehittämistarpeita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • tunnistaa oikeudellisesti merkitykselliset seikat ongelmatilanteissa,
  • soveltaa säännöstyslähteitä työelämän eri käytännön tilanteissa,
  • kartoittaa oman työpaikkansa yhteistoiminnan tilaa,
  • määritellä oman työpaikkansa yhteistoiminnan parantamiseksi tärkeimmät kehittämiskohteet (2–4 kohdetta),
  • valmistella lyhyen puheenvuoron ja esittää sen kurssin muille opiskelijoille ja
  • kuvata yrityksen talouden tilasta kertovat keskeiset asiakirjat ja nimetä tunnusluvut.

Kurssi on kestoltaan 5 päivää + 5 päivää ja laajuudeltaan se vastaa 5 opintopistettä.

Kurssin viralliseen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan Opetushallituksen ylläpitämillä ePerusteet-sivuilla, johon pääset tästä

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.