Syventävät pitkäkestoiset opinnot

Edunvalvonta on vaativa tehtävä. Se kysyy tiedollisia ja taidollisia resursseja mutta myös jaksamista ja hyviä verkostoja. Murikan pitkäkestoinen edunvalvontakoulutus tukee näiden kehittymistä.

Murikassa järjestetään vuorovuosin kuukauden kurssi Osallistujan areenat ja kolmen kuukauden kurssi Muutoksen eväät. Pitkillä kursseilla on mahdollista syventyä oppimaan taitoja, joiden kehittyminen vie aikaa: kykyä oman toimintaympäristön analyysiin ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun, tehokasta tiedonhankintaa, tutkivaa oppimista ja muita edunvalvontatyötä helpottavia taitoja. Kun taidot kasvavat, kasvaa sivutuotteena myös itseluottamus. Pitkäkestoisessa edunvalvontakoulutuksessa opiskelija rakentaa itsensä näköisen oppimispolun.

Edunvalvojan opintoja voi syventää myös Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelmassa sekä Järjestäjän harjoittelu- ja valmennuskurssilla.