Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)

Kursen ger dig de nödvändiga grunderna gällande arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Du lär dig mer om  rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskyddet. Du lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetarskyddspersonal.

Kursens innehåll:

• Vi bekantar oss med lagstiftningen som reglerar arbetarskyddsarbetet

• Vi granskar förhållandet mellan arbete och hälsa

• Vi studerar arbetsmiljön och vilka belastningsfaktorer är de mest allmänna

• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Grundkurs i arbetarskydd, Helsingfors 15.2-19.2.2021 (Inhiberad)

Industrifackets medlemmar gör sin kursansökan elektroniskt via Telmo. Alla kan bläddra i kurskalendern. Du ser kurstiderna när du skriver kursens namn i sökrutan

Kursansökningsblankett PDF på svenska