Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)

Kurssilla perehdytään luottamusmiehen asemaan (tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet), keskeisiin säännöstyslähteisiin (mm. lainsäädäntö, työehtosopimus ja työsopimus), neuvotteluun valmistautumiseen ja kulkuun sekä tutustutaan neuvottelemiseen käytännön harjoituksen avulla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • kertoa keskeiset asiat luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista,
  • nimetä työsuhteen eri säännöstyslähteet,
  • etsiä työlainsäädännöstä mainitun lain, sen nimenomaisesta luvusta ilmoitetun pykälän ja tämän yksittäisen momentin,
  • valita kussakin tilanteessa oikean säännöstyslähteen ja
  • määritellä neuvotteluun valmistautuessaan keskeiset neuvottelutavoitteensa.

Kurssi on kestoltaan 5 päivää ja laajuudeltaan se vastaa 2 opintopistettä.

Kurssin viralliseen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan Opetushallituksen ylläpitämillä ePerusteet-sivuilla, johon pääset tästä

 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue Ohje Telmon kautta hakuun.