Osallistujan areenat – Kuukauden kurssi

Osallistujan areenat on luottamusmiesten,  työsuojeluvaltuutettujen ja järjestötyön aktiivien yhteistä täydennyskoulutusta. Se koostuu neljästä teemaviikosta, joista rakentuu jokaiselle yksilöllinen kokonaisuus. Opiskelu perustuu itsenäisiin oppimistehtäviin ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Opiskelija tai ryhmä valitsee itse aiheet, joihin perehtyy. Pohdi, tutki, opi, kehitä – ja opeta oppimasi muille!

Ensimmäisen viikon teemana ovat työelämässä tärkeät hyvinvointitaidot. Toisella viikolla pohditaan, mihin suuntaan työelämä on muuttumassa ja miten muutokseen voidaan valmistautua. Kolmannella viikolla aiheena on työn, yritysten, tuottavuuden ja työyhteisöjen kehittäminen edunvalvonnan näkökulmasta. Neljäs viikko on omistettu laajemmin koko yhteiskunnan muutostrendien tarkastelemiselle: mihin olemme menossa ja miten voimme valmistautua muutoksiin.

Mielenkiintoisia keskusteluja, pohdiskelua yksin ja ryhmässä, tiedon hankintaa kiinnostavista aiheista – lisäksi kurssilta saa reilun annoksen tietoteknisiä taitoja sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaamista sekä kouluttajavalmiuksia. Myös oppimistaidot lisääntyvät tekemisen myötä.

 

Katso vuoden 2020 kurssista esite tästä

Seuraava Osallistujan areenat – kuukauden kurssi on vuonna 2022

Kysy lisää: vastuuopettaja Marjo Nurmi, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi