Paikallinen sopiminen (5 pv) 2 op

Kurssilla perehdytään lainsäädännön ja työehtosopimuksen sallimiin mahdollisuuksiin solmia paikallisia sopimuksia työpaikalla, tutustutaan paikallisen sopimisen käytäntöihin ja kokemuksiin, laaditaan oppimisprosessina sopimusluonnos ja tiedotetaan siitä sekä arvioidaan muiden opiskelijoiden laatimia luonnoksia.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • tunnistaa työsopimustasoisen ja työehtosopimustasoisen sopimisen eron,
  • täsmentää mallisopimuksen kirjauksia vaadituilta osin,
  • määritellä tilanteen ja tarpeet, joiden pohjalta sopimusta ollaan neuvottelemassa,
  • tuottaa kirjallisen sopimusluonnoksen,
  • tarkastella kriittisesti muiden opiskelijoiden sopimusluonnoksia ja
  • laatia kirjallisen tiedotteen sopimusluonnoksensa sisällöstä.

Kurssi on kestoltaan 5 päivää ja laajuudeltaan se vastaa 2 opintopistettä.

Kurssin viralliseen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan Opetushallituksen ylläpitämillä ePerusteet-sivuilla, johon pääset tästä

 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.