Paikallinen sopiminen (5 pv) 2 op

Kurssi vahvistaa opiskelijan tietotaitoa työpaikalla tapahtuvasta paikallisesta sopimisesta, sen säännöstyslähteistä ja sopimuksen kirjoituskäytännöistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…

  • tunnistaa työsopimustasoisen ja työehtosopimustasoisen sopimisen eron
  • määritellä tilanteen ja tarpeet, joiden pohjalta sopimusta ollaan neuvottelemassa
  • tuottaa kirjallisen sopimusluonnoksen
  • tarkastella kriittisesti muiden opiskelijoiden sopimusluonnoksia
  • laatia kirjallisen tiedotteen sopimusluonnoksensa sisällöstä

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja luottamusmiestiedon opettajilta: Timo Lehto  ja Heidi Rannikko, sähköpostit: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki Tarkista kuuluuko kurssi sinun sopimusalalla työnantajan tuen piiriin koulutussopimukset.

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.