Kompletteringskurs  (3 dagar)

FORTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

Kursen fungerar som kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Trots att namnet är det samma har kursen varje år nytt innehåll. Teman på årets kurs är bl a utvecklande av kollektivavtalen, lokalt avtalande, utvecklande av samarbetet på arbetsplatsen och kollektiv intressebevakning som en metod för de förtroendevalda att orka i sitt uppdrag. Innehållet formas även enligt deltagarnas önskemål. Så kom gärna med tips på vad du vill veta mer om!

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Kompletteringskurs, Murikka 17.11-19.11.2021

Industrifackets medlemmar gör sin kursansökan elektroniskt via Telmo. Alla kan bläddra i kurskalendern. Du ser kurstiderna när du skriver kursens namn i sökrutan

Kursansökningsblankett PDF på svenska