Työsuojelun peruskurssi (5pv)

Työsuojelun peruskurssi antaa välttämättömät perustiedot työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille.

Kurssin teemat:

  • Työn ja terveyden vuorovaikutus
  • Työsuojelun peruskäsitteet
  • Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta sekä eri osapuolten vastuut, oikeudet ja velvollisuudet työsuojeluasioissa
  • Työsuojelutoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja valtioneuvoston asetukset
  • Toimintatavat, joilla työpaikan haitta-, vaara ja kuormitustekijöitä tunnistetaan, arvioidaan ja saadaan hallintaan
  • Työterveyshuollon tuki työpaikalla

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettajilta Pentti Hartikainen tai Stig Sarlin, sähköpostilla etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.