Opintopisteitä Murikan kursseista

Tietyistä Murikan kursseista on mahdollista saada opintopisteitä (op). Opetushallituksen järjestelmään kirjatut omat suoritustiedot ovat katsottavissa henkilökohtaisesti opintopolku.fi-sivustolla. Opintosuoritustietoja voi hyödyntää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Oppilaitoksesta ja opintosuunnasta riippuen opintosuorituksista saatuja opintopisteitä on mahdollista lukea hyväksi esimerkiksi muiden tutkintojen suorittamisessa.

 

Tällä hetkellä opintopisteitä on mahdollista saada seuraavista kursseista:

 

 • Luottamusmiesten peruskurssi 2 op
 • Luottamusmiesten jatkokurssi 5 op
 • Teknologiateollisuuden palkka- ja työsuhdekurssi 2 op
 • Paikallinen sopiminen 2 op
 • Työsuojelun peruskurssi 2 op
 • Työsuojelun jatkokurssi 5 op
 • Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 1,5 op
 • Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi 1,5 op
 • Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä 1,5 op
 • Luottamushenkilö työyhteisön kehittäjänä 5 op
 • Järjestötoimijan perusteet 2 op
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2,5 op