Oppimisen arviointia

Työelämäopistot eli T-opistot ry on vuonna 2010 perustettu kuuden kansanopiston (Kiljavan opisto, Murikka –opisto, JHL –opisto, Aktiivi-Instituutti, Työväen Akatemia ja Voionmaan opisto) ja kolmen opintokeskuksen (KSL, TJS ja TSL) muodostama ryhmä. T-opistot ovat merkittävä osa suomalaista vapaata sivistystyötä niiden työelämäkytköksen ja kansalaisjärjestötaustansa vuoksi.

T-opistoille suunnatun koulutuspalaute -kyselyn tarkoituksena on puolivuosittain selvittää koulutuksissa käyneiltä kuinka hyvin koulutusten järjestämisessä onnistuttiin ja kuinka koulutukset palvelivat oppimista.

Kyselyillä selvitetään koulutuksista saatua hyötyä, koulutuksen tavoitteiden toteutumista, opetuksen laatua sekä käytännön järjestelyissä onnistumista.

 

Murikka-opiston kurssipalautteita voi lukea tästä: