Luottamusmiesten peruskoulutus

Luottamusmies on työpaikallaan paljon vartijana. Toimintakenttä on laaja ja roolit moninaiset. Kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen ovat menestyksekkään edunvalvontatyön A ja O. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista.

Luottamusmiesten peruskurssilta tehtävässään uusi luottamusmies saa keskeiset opit asemansa merkityksestä ja oikeuksista sekä olennaiset tiedot niistä säännöksistä, joiden puitteissa työpaikalla ja työsuhteissa toimitaan. Kun peruskurssin oppeja on jonkin aikaa työpaikalla sovellettu käytännössä, on aika hakeutua luottamusmiesten jatkokurssille. Jatkokurssi on laajuudeltaan kahden viikon mittainen. Siellä luottamusmiehen tiedot ja taidot sekä syventyvät että laajenevat.