Edunvalvojien opinnot

 

Henkilöstön edunvalvontatehtävä on merkityksellinen ja siinä menestyminen vaatii monenlaisia tietoja sekä taitoja. Tehtävässään aloittavan luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja tai -asiamiehen tulee ensitöikseen selvittää, milloin on mahdollista osallistua tehtävän edellyttämään koulutukseen. Murikassa on tarjolla tehtäviin keskeiset tiedot ja taidot antava peruskurssi, jota on tarjolla säännöllisesti ympäri vuoden.

Peruskurssin käytyäsi ja sen oppeja tovin verran työpaikan käytännön tilanteissa hyödynnettyäsi on aika hakeutua jatkokurssille, jolla syvennät ja monipuolistat taitojasi. Perus -ja jatkokurssi yhdessä luovat lujan perustan työntekijöiden edunvalvojan työkalupakkiin.

Työpaikoilla tilanteet voivat olla moninaisia. Toisaalla on tarve etsiä yrityskohtaisia ratkaisuja paikallisesti sopien, kun taas toisaalla tarpeet voivat liittyä erilaisiin olosuhteista syntyviin riskitekijöihin. Näitä ja monia muita tilanteita varten Murikassa on tarjolla monipuolisesti erilaista edunvalvojille tarkoitettua täydennyskoulutusta. Toisinaan edunvalvontatehtävissä aloittava tai jo toimiva saattaa kaivata vahvistusta joihinkin työelämä- tai yhdistystaitoihinsa. Myös tähän tarpeeseen Murikasta löytyy apu. Löydät kumpaakin tarpeeseen koulutustarjontaa viereisestä valikosta.

Edunvalvontaroolissa keskeiseen rooliin nousee myös verkostoituminen muiden työpaikkojen edunvalvontatehtävissä olevien kanssa. Vertaiskokemukset ovat vähintään yhtä tärkeitä ja hyödyllisiä kuin lain kirjain. Murikka on mitä mainioin tapa, oppia uutta, verkostoitua ja vaihtaa työelämään liittyviä kokemuksia.

Henkilöstön edunvalvojilla ja myös heidän varahenkilöillään – on täysi oikeus osallistua tehtäviensä edellyttämiin koulutuksiin työnantajansa tuella. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja on velvollinen maksamaan kurssille osallistuvalle edunvalvojalle tämän tavanomaista palkkaa kurssin ajalta. Palkka maksetaan ansionmenetyskorvauksena niiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä, joina luottamusmies on poissa työpaikaltaan kurssille osallistumisensa tähden. Löydät lisätietoja työnantajan tuesta täältä

Edunvalvojille tarkoitetut työnantajan tuen piiriin vuonna 2024 kuuluvat kurssit sopimusaloittain löydät täältä

Tervetuloa Murikka-opistolle kartuttamaan monenlaisia työkaluja omaan työkalupakkiisi!