Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla

(3 pv)

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. (YhdenvertaisuusL 7§)

¨Kurssin sisältö:

  • Opitaan ennakoimaan ja tunnistamaan syrjintää sekä saadaan välineitä puuttua syrjintään ja häirintään.
  • Käsitellään samapalkkaisuutta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemistä.
  • Esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin liittyviä oikeustapauksia ja tuomioistuinten ratkaisuja.

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille sekä kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Lisätietoja kurssista: Sari Kola, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki Tarkista kuuluuko kurssi sinun sopimusalalla työnantajan tuen piiriin koulutussopimukset.

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen.