IHMISSUHTEET TYÖPAIKALLA (5 pv)

Ihmissuhteet työpaikalla on elämänmakuinen kurssi kaikille työyhteisönsä hyvinvoinnista ja kehittämisestä kiinnostuneille jäsenille!  Kiire, väsymys, muutospelko ja ristiriidat vaivaavat usein työyhteisöjä. Työilmapiirin kehittämiseen tarvitaan taitoa analysoida ongelmien taustaa, kykyä ymmärtää ihmisten erilaisia tapoja reagoida työyhteisön tapahtumiin sekä ihmissuhdeosaamista.

Kurssilla harjoitellaan ongelmatilanteiden puheeksi ottamista, ratkaisukeskeistä toimintamallia sekä ihmissuhdejohtajuuden välineitä. Harjoitusmateriaalina ovat opiskelijoiden esiin tuomat ”keissit”. Tutustumme erilaisiin ryhmäilmiöihin, työyhteisön sosiaalisiin rooleihin, erilaisten reagointitapojen psykologisiin perusteisiin. Analysoimme työyhteisöjen epätasa-arvoistavia rakenteita. Harjoittelemme ihmissuhdeviestinnän taitoja.

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettaja Marjo Nurmelta (020 77 41514) tai Heli Hokkaselta (020 77 41511). Sähköposti: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla järjestökurssituki

Ihmissuhteet työpaikalla (muksukurssi) 07.06.2021 Hae kurssille
Ihmissuhteet työpaikalla 29.11.2021 Hae kurssille