Järjestökurssituella korvataan ansionmenetystä

Järjestökursseille voivat Teollisuusliiton jäsenet voi osallistua. Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan täyttäessään oman kohtansa kurssihakemuksessa.

Mikäli kurssille valitulle jäsenelle koituu kurssin ajalta ansionmenetystä eikä hän saa muualta tuloa, maksetaan hänelle verotonta kurssitukea, mikä muodostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Vuonna 2019 kurssipäiväraha on 39,98 €/päivä ja kurssistipendi 36 €/päivä.

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen kokonaistaloudellisesti järkevän matkustustavan mukaan opiskelijalle.