Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)

Grundkursen är en inledande kurs för dig som förtroendeman. Det lönar sig att anmäla sig direkt efter att du blivit vald. Kursen ger grundläggande kunskap om förtroendemannens verksamhet, olika begrepp, förhandlingsteknik och kartering av den egna arbetsplatsen.

Kursens innehåll:

  • Vi bekantar oss med arbetslagstiftningen och andra normer som reglerar arbetslivet.
  • Vi fördjupar oss i grunderna för lokalt avtalande och övar på att förhandla.
  • Vi funderar på förändringar i intressebevakningen på arbetsplatsen och hur vi kan möta dessa utmaningar.

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

Kursansökningsblankett PDF på svenska