Itsenäiseen opiskeluun

Henkilökohtaisella opintopolulla voi edetä myös itsenäisesti opiskellen. Murikka tuottaa opintomateriaalia, työelämään liittyviä artikkeleja ja muuta materiaalia, jota voit tarvittaessa hyödyntää. Tälle sivulle kerätään tarpeellisiksi koetuista aiheista materiaalia käyttöösi.

Tulevaisuudessa Murikka tulee tarjoamaan myös verkkokoulutusta. Sitä odotellessa voit tutustua Työelämän verkko-opiston laajaan valikoimaan itseopiskelumateriaaleista. Tutustu tarjontaan tästä: http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/article/10

Katso Teollisuusliiton Luottamushenkilö-verkkokurssista tarkemmin

Uusi Työsuojelun käsitekartta itseopiskelumateriaaliksi

Kokosimme oheisen tiivistyksen työsuojelun keskeisistä asioista erityisesti työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten käyttöön https://www.thinglink.com/scene/1318892175395651587 Thinglinkin kuvaa voit käyttää eri tavoin. Joko etsiä tietoa tietystä aiheesta tai käydä siitä kaikki kokonaisuudet läpi. Sisällöt aukeavat kuvakkeita tai numeroita klikkaamalla. Kuvan keskellä olevista + -kuvakkeista löydät myös tahoja joihin voit ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Teollisuusliiton Työympäristöyksikön päivystys esimerkiksi palvelee normaalisti arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.30–15. Myös meihin Murikka-opiston työsuojeluopettajiin Stig Sarliniin ja Juha Vasaraan voi toki olla yhteydessä.

Hyviä tiedonlähteitä työsuojeluasioihin ovat esimerkiksi

Teollisuusliitto https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyosuojelu/

Säädöstietopankki https://www.finlex.fi/fi/

Työsuojeluhallinto https://www.tyosuojelu.fi/

Turvallinen työpaikka http://turvallinentyopaikka.fi/

Työturvallisuuskeskus https://ttk.fi/

Työterveyslaitos https://www.ttl.fi/

Sisäilmayhdistys https://www.sisailmayhdistys.fi/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto https://tukes.fi/etusivu

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö https://www.spek.fi/

Säteilyturvakeskus https://www.stuk.fi/

Erilaisia aineistoja

Edunvalvojan eettinen ohjeistus

Trade Union English - Työelämän sanastoa englanniksi

MeetingsKokoussanastoa englanniksi

Oppimisvaikeudet ja työelämäPerustietoa aikuisten oppimisvaikeuksista ja niiden vaikutuksista työelämässä

Keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeuksista - pähkinänkuoressa

  

Artikkelit ja tutkimukset

Asiantuntijuutta ja identiteettipääomaa – Tutkimus Murikan kolmen kuukauden kurssin vaikuttavuudesta

Tammikuun kihlaus ja kosioretket–  Aki Ojakankaan artikkeli Ay-liikkeen historiasta