UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEMÄN

Förtroendemannen har enligt kollektivavtalen rätt till utbildning för att kunna sköta sitt uppdrag. Rekommendationen är att en diskussion förs på arbetsplatsen, inom två månader efter att förtroendemannen valts, om hur förhandlingsordningen fungerar. Samtidigt bör behovet av utbildning, tidpunkten för utbildningen samt målsättningarna med den diskuteras. Diskussionen bör föras årligen mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Rätt att delta på kurserna har huvudförtroendemannen, vicehuvudförtroendemannen, förtroendemannen och viceförtroendemannen samt i vissa falla även fackavdelningens ordförande. Obs. Kolla vilka villkor gäller för dig via ditt eget kollektivavtal eller förbundets utbildningsenhet.

För första gång anordnar Industrifacket i egen regi svenskspråkiga grund- och fortsättningskurser för förtroendemän!

UTBILDNING I ARBETARSKYDD

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006 §33 anger rättigheterna till utbildning för de som jobbar med arbetarskyddsfrågor.

Rätt att delta på kurserna har arbetarskyddsfullmäktige, vicearbetarskyddsfullmäktige, medlemmar i arbetarskyddskommittén samt arbetarskyddsombuden.
Obs. Kolla vilka villkor gäller för dig via ditt eget kollektivavtal eller förbundets utbildningsenhet.

Arbetarskyddskurserna på svenska arrangeras som tvärfackliga i samarbete med JHL-institutet i Helsingfors.

Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)

Grundkursen ger dig grunderna i arbetarskyddet, olika förordningar samt dina uppgifter och verksamhetsförutsättningar. Lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetarskyddspersonal.
Helsingfors/JHL-institutet 11.–15.3.

Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar)

Kursen stärker de egna färdigheterna inom arbetarskyddet, olika metoder och mätare, riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen, myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården.
Fortsättningskurs del 1, Helsingfors/JHL-institutet, 19.–23.8.
Fortsättningskurs del 2, Helsingfors/JHL-institutet, 7.–11.10.

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

Kursansökningsblankett PDF på svenska