UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEMÄN

Förtroendemannen har enligt kollektivavtalen rätt till utbildning för att kunna sköta sitt uppdrag. Rekommendationen är att en diskussion förs på arbetsplatsen, inom två månader efter att förtroendemannen valts, om hur förhandlingsordningen fungerar. Samtidigt bör behovet av utbildning, tidpunkten för utbildningen samt målsättningarna med den diskuteras. Diskussionen bör föras årligen mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Rätt att delta på kurserna har huvudförtroendemannen, vicehuvudförtroendemannen, förtroendemannen och viceförtroendemannen samt i vissa falla även fackavdelningens ordförande. Obs. Kolla vilka villkor gäller för dig via ditt eget kollektivavtal eller förbundets utbildningsenhet.

För första gång anordnar Industrifacket i egen regi svenskspråkiga grund- och fortsättningskurser för förtroendemän!

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

Kursansökningsblankett PDF på svenska