Järjestäjän harjoittelu- ja valmennuskurssi (3 KK)

Järjestäminen on jäsenistön yhteishengen ja yhteisvoiman löytämistä yhteisten asioiden parantamiseksi. Järjestämistyön periaatteena on, että asioita ei tehdä ihmisten puolesta, vaan heitä autetaan tekemään itse. Järjestämistyö on ammattiosastojen perustehtävä.

Järjestäjän valmennuskurssilla opit ja harjoittelet järjestämisen perustaitoja. Kurssi antaa valmiudet toimia järjestäjänä ja toteuttaa järjestämiskampanjoita.  Järjestäjän kolmen kuukaden harjoittelu sisältää lisäksi kenttätyötä oman alueen järjestämistiimissä.

Kurssi koostuu viikon mittaisesta aloitusjaksosta, jolla opitaan järjestämistyön perusteet.  Prehdytään liiton rooliin työpaikalla ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Viiden päivän mittaisella kertausjaksolla tutustutaan lisäksi, miten työpaikalle luodaan yhteistoimintaan ja edunvalvontaan kykenevä liitto-organisaatio. Yhdeksän viikon harjoittelujaksolla tehdään kenttätyötä oman alueen järjestämistiimin jäsenenä omia taitoja jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Kahden päivän arviointijaksolla osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta taidoistaan ja samalla laaditaan suunnitelma järjestämistyön jatkamisesta.

Lisätietoja: Veli Heino, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi